Konkurs

KOCHAMY FILM
SCRIPT PRO!
SCRIPT PRO jest kontynuacją konkursu Hartley-Merrill, jego głównym zadaniem jest wspieranie scenarzystów na początku kariery. Konkurs organizowany jest po raz dwudziesty szósty, od ośmiu lat pod nową nazwą.

Konkurs scenariuszowy jest organizowany przez Szkołę Wajdy i Festiwal Netia Off Camera. Partnerami są Polski Instytut Sztuki Filmowej, Canal + oraz Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

Nagrody w tegorocznej edycji:

 • Nagroda Główna PISF – 20 000 PLN
 • Druga Nagroda PISF – 12 000 PLN
 • Trzecia Nagroda PISF – 8 000 PLN
 • Nagroda Specjalna Canal + – 15 000 PLN
 • Nagroda Specjalna Stowarzyszenia Autorów ZAiKS – 10 000 PLN

Wręczenie nagród tegorocznej edycji odbędzie się podczas uroczystej gali w trakcie Festiwalu Netia Off Camera, w maju 2018 roku, w Krakowie.

Najważniejsze zasady zgłaszania prac
 • konkurs dotyczy scenariuszy pełnometrażowych filmów fabularnych
 • konkurs adresowany jest do scenarzystów na początku kariery – można mieć na koncie najwyżej dwa zrealizowane wg swojego scenariusza filmy
 • termin składania scenariuszy w edycji SCRIPT PRO 2018 upływa 7 marca 2018 roku
 • jeden scenariusz może mieć najwyżej trzech autorów
 • konkurs jest przeznaczony dla osób pełnoletnich
 • scenariusze muszą być oryginalne (z pewnymi wyjątkami nie są przyjmowane adaptacje)
 • prace konkursowe muszą być podpisane godłem (pseudonimem), a dane autora należy dołączyć w osobnej kopercie, również opatrzonej godłem (pseudonimem)
 • przy redagowaniu scenariusza należy uwzględnić ogólnie przyjęte zasady konstruowania scenariusza filmowego. Organizatorzy zalecają czcionkę Courier New, rozmiar 12 pt. i odstępy między wierszami 1,5 lub 2 linijki
 • szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępny jest dostępny tutaj
Zgłoszenie konkursowe ma charakter mailowy i musi zawierać:
 • scenariusz do 125 stron (podpisane godłem oraz w celu ochrony praw – tekstem „praca konkursowa SCRIPT PRO 2018”
 • synopsisu (streszczenie fabuły) – maks. 2 strony (podpisane pseudonimem)
 • podpisany i zeskanowany formularz zgłoszeniowy zawierający dane autora: godło, tytuł scenariusza, imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, telefon i adres e-mail oraz własnoręcznie podpisane oświadczenie Uczestnika/Uczestników o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych na potrzeby związane ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem Konkursu, o treści: „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) na potrzeby związane z Konkursem SCRIPT PRO i zgodnie z jego Regulaminem”. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do regulaminu dostępny tutaj
 • zgłoszenie należy wysłać mailem na adres konkurs@scriptpro.pl
 • potwierdzenie wpłaty na konto w wysokości 100 zł tytułem opłaty wpisowej (nr konta jest podany tutaj)
Jury

Organizatorzy powołują niezależne Jury, złożone z przedstawicieli polskiego przemysłu filmowego, które wyłoni finalistów konkursu i przyzna nagrody. We wcześniejszych edycjach konkursu w pracach jury uczestniczyli m.in.: Edward Żebrowski, Feliks Falk, Stanisław Różewicz, Jacek Fuksiewicz, Jacek Kondracki, Magdalena Piekorz, Sławomir Fabicki, Anna Jadowska, Maciej Karpiński, Piotr Dzięcioł, Joanna Krauze, Marcin Wrona, Jan Dworak, Andrzej Bart, Andrzej Saramonowicz, Leszek Dawid, Grzegorz Łoszewski.

 

W poprzednich edycjach Konkursu Hartley-Merrill i SCRIPT PRO laury zdobywały teksty, które następnie trafiały na ekrany. Są wśród nich:

 1. „Bogowie” Łukasza Palkowskiego wg scenariusza Krzysztofa Raka (finalista 2013). Film Zdobył Złote Lwy na Festiwalu Filmowym w Gdyni w 2014 roku oraz m.in. nagrodę za najlepszy scenariusz dla Krzysztofa Raka,
 2. „Ostatnia rodzina” Jana P. Matuszyńskiego wg scenariusza Roberta Bolesty (finalista Hartley-Merrill 2010),
 3. „Plac zabaw” Bartosza M. Kowalskiego wg scenariusza, którego współautorem jest Stanisław Warwas (Nagroda Główna 2014),
 4. „Córki Dancingu” Agnieszki Smoczyńskiej wg scenariusza Roberta Bolesty (finalista 2013), Najlepszy Debiut na Festiwalu Filmowym w Gdyni w 2015 roku,
 5. „Atak paniki” Pawła Maślony wg scenariusza „Odpady” Pawła Maślony, Bartka Kotschedoffa, Aleksandry Pisuli (finaliści 2014),
 6. „Zgoda” Małgorzaty Sobieszczańskiej w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego (Trzecia Nagroda PISF w 2012 roku),
 7. „Bikini Blue” Jarosława Marszewskiego wg scenariusza „Red planet white flag” (Nagroda Główna 2015),
 8. „Letnie przesilenie” Michała Rogalskiego (Nagroda Główna w 2008 roku),
 9. „Carte Blanche” Jacka Lusińskiego (finalista w 2012 roku),
 10. „Mur” Dariusza Glazera (Nagroda Główna w 2012 roku),
 11. „Znam kogoś kto cię szuka” wg scenariusza „Zagubieni” Julii Kowalski (Druga Nagroda PISF w 2014 roku),
 12. „Obietnica” Anny Kazejak (premiera na Berlinale 2014) wg scenariusza Anny Kazejak i Magnusa von Horna pt. „Słowo” (finaliści 2013),
 13. wielokrotnie nagradzany film Leszka Dawida wg scenariusza Macieja Pisuka pt. „Jesteś bogiem” (Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego W Hartley-Merrill 2010),
 14. „Lęk wysokości” Bartka Konopki, wg scenariusza, którego współautorem jest Piotr Borkowski (Nagroda Specjalna HBO w Hartely-Merrill 2009),
 15. „Ki” Leszka Dawida wg wyróżnionego nagrodą IAM w 2007 roku scenariusza Pawła Ferdka,
 16. wielokrotnie nagradzany film „Moja krew” Marcina Wrony wg scenariusza „Tamagotchi”, którego współautorką jest Grażyna Trela (Nagroda Główna Hartley-Merrill 2007),
 17. „Daas” Adriana Panka (finalista Hartley-Merrill 2009),
 18. „Rozmowy nocą” Macieja Żaka według nagrodzonego Nagrodą Specjalną Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej scenariusza Karoliny Szymczyk-Majchrzak (Nagroda Hartley-Merrill 2006),
 19. „Zdjęcie” Macieja Adamka, który miał premierę w 2012 roku na festiwalu w Toronto; (Nagroda Hartley-Merrill 2006),
 20. „Z miłości” Anny Jadowskiej (Nagroda Hartley-Merrill 2005),
 21. „Komornik” Grzegorza Łoszewskiego, który, wyreżyserowany przez Feliksa Falka, zdobył Złote Lwy w Gdyni w 2005 roku (Nagroda Hartley-Merrill 2003),
 22. „Bajland” Henryka Dederki (2. Nagroda Hartley-Merrill 2008),
 23. „Stacja” Piotra Wereśniaka (Nagroda Hartley-Merrill 1999),
 24. wielokrotnie nagradzany „Bandyta” Macieja Dejczera wg scenariusza Cezarego Harasimowicza (Nagroda Hartley-Merrill 1994).
W produkcji

W fazie produkcji są następujące filmy:

 1. „Zabawa, zabawa” Kingi Dębskiej i Miki Dunin (Trzecia Nagroda PISF 2017), reż. Kinga Dębska,
 2. „Dziura w głowie” Piotra Subbotki (finalista 2014),
 3. „Powrót do Legolandu” Konrada Aksinowicza (Trzecia Nagroda PISF 2016),
 4. „Dom tułaczy” Mariko Sagi (finalistka 2015),
 5. „Boże Ciało” Mateusza Pacewicza (Druga Nagroda PISF 2016); reż. Jan Komasa,
 6. „Lęk” Moniki Sobień (finalistka 2017), reż. S. Fabicki,
 7. „Dziennik z podróży do Budapesztu” Rafała Kapelińskiego (finalista 2013).
14