FAQ

Zachęcamy do zapoznania się z najczęściej pojawiającymi się pytaniami związanymi ze zgłoszeniem prac do konkursu Script Pro.

 

 1. CO TO JEST GODŁO?

 

Godło to inaczej pseudonim.

Każdy zgłaszający się kandydat musi opatrzyć swoją pracę, synopsis i logline „Godłem”, czyli wymyślonym przez siebie pseudonimem, który umieszcza się również na formularzu zgłoszeniowym (celem identyfikacji). Na scenariuszu, synopsisie i loglinie NIE MOŻE znajdować się faktyczne imię i nazwisko czy dane kontaktowe autora tekstu. „Godło” to sposób „kodowania” prac tak, aby komisja selekcyjna i jury nie wiedziała kto jest autorem tekstu, co pozwoli na obiektywną ocenę prac.

 

 1. CZY PRACE OCENIANE SĄ ANONIMOWO, SKORO W JEDNYM MAILU WYSYŁAM ZARÓWNO TEKST, JAK I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY?

 

Na poziomie przyjmowania zgłoszeń, koordynator naboru rozdziela formularze zgłoszeniowe od tekstów, które otrzyma komisja selekcyjna. Komisja selekcyjna ani jury nie mają dostępu do formularzy zgłoszeniowych ani listy zgłoszeń, otrzymują jedynie anonimowe teksty opatrzone godłem. Dopiero po wyborze finalistów przez jury, koordynator naboru dopasowuje wybrane teksty do ich autorów.

 

 1.     CZY TEKSTY NALEŻY PODPISYWAĆ?

 

Scenariusz, synopsis oraz logline powinny być opatrzone tylko godłem. Wszystkie dane kontaktowe mają pojawić się jedynie na formularzu zgłoszeniowym. Zapewnia to anonimowość prac – selekcjonerzy ani jurorzy nie wiedzą czyje teksty czytają.

 

 1.       JAK WYSŁAĆ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Z ODRĘCZNYM PODPISEM?

 

Całość zgłoszenia przyjmujemy mailowo. Formularz zgłoszeniowy pobrany z naszej strony internetowej z odręcznym podpisem należy wysłać w formie skanu lub zdjęcia.

 

 1.       CZY SCENARIUSZ I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NALEŻY WYSŁAĆ OSOBNO?

 

Nie. Całość zgłoszenia (scenariusz, logline, synopsis, formularz zgłoszeniowy, potwierdzenie przelewu i ewentualnie zgoda producenta) należy wysłać w jednym mailu.

 

 1.       CO POWINNO ZNALEŹĆ SIĘ W NAGŁÓWKU ZGŁASZANYCH DOKUMENTÓW?

 

Każda strona zgłaszanych dokumentów (scenariusz, logline oraz synopsis) powinna być opatrzona nagłówkiem zawierającym:

– tytuł
– godło
– dopisek „Praca konkursowa Script Pro 2022–Kategoria ____”

 

 1.       CZY LOGLINE ORAZ SYNOPSIS POWINNY BYĆ ODRĘBNYMI PLIKAMI?

 

Tak, logline oraz synopsis powinny być przesłane w odrębnych plikach, opatrzone tytułem, godłem i dopiskiem „Praca konkursowa Script Pro 2022–Kategoria ____”

 

 1.       CZYM JEST DOKŁADNA PREFERENCJA CO DO NAZWY PLIKU PDF PRACY FINAŁOWEJ?

 

Nie narzucamy wytycznych nazywania plików, ale sugerujemy nazwać pliki wg wzoru: FILM_godło_tytuł pracy_rodzaj pliku (np. scenariusz).

 

 1.       CZY MOŻNA ZGŁASZAĆ TEKSTY, KTÓRE W POPRZEDNICH EDYCJACH BYŁY ZGŁASZANE W KONKURSIE SCRIPT PRO?

 

Można zgłaszać takie teksty, jeśli nie znalazły się w gronie finalistów poprzednich edycji konkursu Script Pro lub Polskiej Edycji Konkursu Hartley-Merrill. Nie ma konieczności wskazywania w zgłoszeniu, że tekst uprzednio był zgłoszony do konkursu.

 

 1.   CZY MUSZĘ BYĆ OBYWATELEM POLSKI, ŻEBY ZGŁOSIĆ SIĘ DO KONKURSU?

 

Nie, nie trzeba mieć obywatelstwa polskiego, ale zgłoszone teksty muszą być napisane w języku polskim.

 

 1.   CO JEŚLI JEST WIĘCEJ NIŻ JEDEN AUTOR TEKSTU – CZY KAŻDY WYBIERA SWOJE GODŁO, WYSYŁA ODDZIELNE ZGŁOSZENIE I UISZCZA ODDZIELNĄ OPŁATĘ ZGŁOSZENIOWĄ?

 

W przypadku dwóch lub więcej autorów, zgłoszenie może wysłać jeden z nich. W jednym mailu proszę przesłać komplet dokumentów konkursowych (Scenariusz, Logline, Synopsis, każde opatrzone godłem, bez imion i nazwisk autorów), potwierdzenie jednej opłaty rejestracyjnej oraz formularze zgłoszeniowe dla każdego z autorów tekstu. Godło dla wszystkich autorów jednego zgłoszenia jest takie samo – scenariusz, synopsis i logline opatrzone są jednym, wspólnym godłem.

 

 1.   CZY MOŻNA ZGŁOSIĆ SCENARIUSZ JEŚLI OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE PISF NA PRODUKCJĘ?

 

Kwestią decydującą, czy scenariusz może wziąć udział w konkursie jest to, czy decyzja/promesa o przyznanej dotacji pojawiła się przed czy po rozpoczęciu naboru na konkurs. Tekst może zostać zgłoszony jeśli decyzja o dotacji pojawiła się już po ogłoszeniu konkursu.

 

 1.   CZY ZGŁOSZENIA MOŻNA WYSŁAĆ W FORMIE PAPIEROWEJ?

 

Nie, przyjmujemy tylko zgłoszenia mailowe na adres: konkurs@scriptpro.pl.

 

 1.   JEŚLI SCENARIUSZ MA JUŻ PRODUCENTA, W JAKIEJ FORMIE NALEŻY DOSTARCZYĆ ZGODĘ PRODUCENTA NA UDZIAŁ W KONKURSIE?

 

Zgodę producenta z odręcznym podpisem należy dołączyć do zgłoszenia w formie skanu lub zdjęcia.

 

 1.   CZY JEST GÓRNY LIMIT STRON?/CO JEŚLI SCENARIUSZ MA PONIŻEJ REGULAMINOWYCH 80 STRON?

 

Nie narzucamy górnego limitu stron.

Jeśli scenariusz nie będzie miał wymaganych 80 stron, nie zostanie zdyskwalifikowany. Ważniejsze niż ilość stron jest to, że musi być to scenariusz na film pełnometrażowy, czyli co najmniej 70 min.

 

 1.   NIE ZDĄŻYŁEM/AM WYGENEROWAĆ POTWIERDZENIA OPŁATY, CZY MOŻNA WYSŁAĆ SCREEN-SHOT ZE STRONY BANKU LUB DOSŁAĆ POTWIERDZENIE PÓŹNIEJ?

 

Potwierdzenie przelewu można przesłać w ciągu 24h od zgłoszenia tekstu. Powinno być to zdjęcie potwierdzenia przelewu pocztowego lub, w przypadku płatności internetowych, wygenerowane przez stronę internetową banku potwierdzenie przelewu. Screen-shot przelewu nie jest potwierdzeniem!

 

 1.   JAK DŁUGI POWINIEN BYĆ SCENARIUSZ SŁUCHOWISKA:?

 

90 minut normalnego tekstu, np. książki, to około 75 000-80 000 znaków ze spacjami. Ze słuchowiskiem nie sposób dokładnie określić, bo można napisać „długa cisza” – 11 znaków przełoży się tu na 30-60 sekund audio. By spróbować określić długość, można przyjąć 40 000 znaków na godzinę audio słuchowiska. Należy pamiętać, że nie trzeba celować idealnie w 90 min.

 

 1.   SCENARIUSZ, KTÓRY ZGŁASZAM NA KONKURS, JEST NA PODSTAWIE KSIĄŻKI MOJEGO AUTORSTWA, DO KTÓREJ MAM PRAWA AUTORSKIE. CZY ZAWRZEĆ TAKĄ INFORMACJĘ W SCENARIUSZU?

 

Informacja o tym, że scenariusz jest na podstawie książki nie powinna znaleźć się na scenariuszu – może to „zdemaskować” autora. Dla dopełnienia formalności należy do zgłoszenia dołączyć oświadczenie, że jesteś autorem książki i posiadasz pełnię praw na dysponowanie prawami do scenariusza. To oświadczenie trafi jedynie do koordynatora naboru, nie trafi do komisji selekcyjnej ani jury, a umożliwi dopuszczenie scenariusza do konkursu.

 

 1.   CZY W SCENARIUSZU MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ CYTATY Z INNYCH DZIEŁ?

 

Nie, taki zabieg przekracza prawo cytatu, stworzony scenariusz stanowi utwór zależny w stosunku do utworu, z którego zaczerpnięto dialogi. Nie są to cytaty w celach nauczania, wyjaśniania, analizy krytycznej czy naukowej, polemiki. Na ich użycie potrzebna byłaby zgoda autorów książek albo osób które mają do nich prawa autorskie. Wymaga to zawarcia umowy licencyjnej z właścicielem praw. Co więcej jeśli cytat pochodzi z książki w oryginale wydanej w innym języku niż polski – to również umowa z autorem tłumaczenia na polski.

 

 1. CZY OSOBY, KTÓRE PRZESZŁY DO DRUGIEGO ETAPU ZOSTANĄ OGŁOSZONE?

 

Niestety nie jest to możliwe. Teksty, które zostaną wyłonione przez Komisję Selekcyjną i przechodzą do drugiego etapu, są oceniane przez Jury anonimowo. Ogłoszenie osób, które przeszły do drugiego etapu zaburzyłoby anonimowy system oceniania prac.

 

 1. CZY ZGŁASZAJĄC TEKST DO KONKURSU PRZEKAZUJĘ DO NIEGO PRAWA AUTORSKIE?

 

Nie, zgłaszając scenariusz do konkursu autor nie przenosi żadnych praw do scenariusza na jakikolwiek podmiot.