ul. Chełmska 21 00-724 Warszawa

tel./fax + (48 22) 851 10 56, 851 10 57, 851 10 67

Biuro czynne w godz. 9:30 – 16:30.

NIP: 521-31-68-430 REGON: 017400539 KRS: 0000018293

 

 

koordynator konkursu:
Anna Szczypińska

kontakt ws. pytań dot. konkursu

Daria Kurowska
dkurowska@wajdaschool.pl

 

Konto Fundacji Szkoła Wajdy:
Bank PEKAO S.A. nr rachunku: 39 1240 6292 1111 0010 3197 6010
tytuł przelewu: SCRIPT PRO